Σπόνεκ, Γουλιέλμος Κάρολος

Σπόνεκ, Γουλιέλμος Κάρολος
(Sponnek). Δανός πολιτικός και οικονομολόγος (1815-1869). Σπούδασε νομικά και πολιτική οικονομία στο Παρίσι. Διατέλεσε ανώτατος υπάλληλος των δανικών τελωνείων, για τα οποία έγραψε ένα σπουδαίο σύγγραμμα. Το 1848 έγινε υπουργός των Οικονομικών. Το 1863 συνόδευσε στην Ελλάδα το βασιλιά Γεώργιο A’ ως σύμβουλος του. Εξαιτίας του υπεροπτικού χαρακτήρα του και της αυταρχικής συμπεριφοράς του, έγινε γρήγορα αντιπαθητικός στο λαό. Οι αυθαίρετες παρεμβάσεις του σε σοβαρά κρατικά ζητήματα, προκάλεσαν έντονες δυσαρέσκειες, που αποκορυφώθηκαν με την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών στη κυβέρνηση Μπενιζέλου Ρούφου, Παύλου Καλλιγά. Μετά από όλα αυτά ο Γεώργιος A’ απομάκρυνε το Σ., ο οποίος και εγκατάλειψε την Ελλάδα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”